Kontakt

36301 Ostrov, okres Karlovy Vary,  ČR

icq:     romafi                         

skype: romafi

 

romafi@seznam.cz

 

tel. +420777880246